Nico Cras
Directeur-Generaal Cipal

De budgetten staan onder druk, de burger verwacht een steeds betere dienstverlening en tegelijk zorgt nieuwe technologie voor heel wat opportuniteiten, maar ook uitdagingen. Cipal ondersteunt Vlaamse lokale en provinciale overheden hierin. Nico Cras, Directeur-generaal, legt uit: “Dankzij cloud computing krijgen overheden computerkracht nu even gemakkelijk ter beschikking als lopend water, en dat zonder investeringen in nieuwe IT-infrastructuur. Dat biedt heel wat voordelen, maar het vraagt ook om een grondige verandering van procedures, een voldoende beveiliging en het bewust omgaan met al die gevoelige data in de cloud”, opent Cras.

Gecoördineerde aanpak: kostenefficiëntie en expertise

“Niet elk lokaal bestuur dient het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom trachten we meer samenwerking op een hoger niveau te creëren, tussen verschillende geledingen binnen onze openbare besturen, en die samenwerking dan optimaal te begeleiden vanuit Cipal. Dit biedt schaalvoordelen en dus meer kostenefficiëntie. Bovendien zorgt een gecoördineerde aanpak ook voor meer eenvoud, transparantie, veiligheid en gedeelde expertise.”

ICT-afdeling focust terug op strategische rol

Cras: “De rol van de ICT-afdeling binnen lokale besturen zal dus veranderen. Tot recent moesten ze veel rollen combineren: strategisch meedenken, die strategie vertalen in concrete technologische oplossingen, deze implementeren, gebruikers ondersteunen in hun dagdagelijkse taken én voorzien in het arbeidsintensieve onderhoud en beveiliging van alle IT-toepassingen en -gegevens. Dankzij de cloud vallen veel van die zorgen weg en kunnen ze zich toespitsen op hun strategische rol.”

Innovatieve partner voor overheden

“CIPAL begeleidt besturen met hun transitie naar de cloud, en dat in een totaalaanpak: beleidsmatig, technisch, financieel, procesmatig en juridisch. In dat kader openen we begin 2015 een datacenter  dat overheden een betrouwbare en kostenefficiënte omgeving biedt. Zo garanderen we continuïteit -ook bij stroomuitval - want bepaalde overheidstoepassingen draaien nu eenmaal 24 uur per dag. Daar waar het zin heeft, zal dit datacenter op een gecontroleerde wijze in verbinding staan met de publieke cloud. Zo kunnen we de privacy en veiligheid van al die overheidsdata beter garanderen. Gevoelige overheidsdata wordt zowel in een fysieke als een virtuele kluis opgeslagen. We bieden lokale besturen een ontzorging”, gaat Cras verder.

“Onze aanpak om besturen naar de cloud te begeleiden, overstijgt het technologische kader. Daarbij zetten we in op een multidisciplinaire aanpak. Vanuit een meerjarenplan begeleiden we hen in de vertaalslag naar operationele stappen. We presenteren opties met voor- en nadelen, zodat besturen bewust keuzes kunnen maken. We wijzen hen op mogelijke kostenbesparingen, verdienmodellen of risico’s gerelateerd aan de verschillende scenario’s. We organiseren de omzetting in de praktijk, dankzij een team met zowel technologische experts, organisatie-adviseurs, veranderings- en overheidsmanagers, juristen, enz. De combinatie van de onze beleids- en IT-expertise maakt CIPAL uniek”, besluit Cras.