Erik Van Eecke, Managing Partner bij EBP Consulting, geeft uitleg.

“De wetgeving op de overheidsopdrachten is erg complex. Ze heeft al een lange voorgeschiedenis, maar werd op 1 juli 2013 aanzienlijk aangepast. Een van die aanpassingen bestond eruit dat heel wat instellingen zoals ziekenhuizen uit de semiprivate en private sector, vzw’s uit de zorgsector, universiteiten en hogescholen en onderwijsinstellingen nu ook onder de wetgeving vallen”, opent Van Eecke.

Nieuwkomers begeleiden

“Dat maakt dat deze nu voor alle aankopen - zowel goederen, diensten als werken - binnen het toepassingsveld van de nieuwe wet op de overheidsopdrachten vallen en bijgevolg hun hele aankoopproces moeten herzien. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat alles transparant verloopt, met een bestek, een objectieve vergelijking van offertes, een gemotiveerde beslissing, enz. Omdat het hen vaak ontbreekt aan de nodige interne kennis over deze nieuwe spelregels en verplichtingen, doen ze een beroep op externe en gespecialiseerde adviesbureaus”, aldus Van Eecke.

Externe hulp wordt noodzakelijk

Maar de opname van die vele nieuwe sociale instellingen is lang niet de enige wijziging in de wetgeving. Van Eecke: “Hoewel de basisprincipes van de nieuwe regels hetzelfde blijven, kunnen we stellen dat liefst 30% van de wetgeving in zekere mate is veranderd, en dat zorgt zowel bij overheidsdiensten als bij private bedrijven die zich richten tot de publieke markt voor heel wat extra onzekerheid. Het is moeilijk voor hen om zich telkens opnieuw zelf intern bij te scholen en aan te passen. Daarom gaan ze op zoek naar een meer flexibele oplossing.”

Korte en lange termijn begeleiding

“Wanneer een bestuur of een bedrijf een gebrek aan capaciteit heeft, dan doen ze een beroep op ons. Het kan dan gaan over een tekort aan personeel, tijd, kennis of een vraag om hun werk nog eens te dubbelchecken. We kunnen daarvoor op korte termijn advies verlenen of opleidingen geven, maar ook experts ter plaatse sturen en voor een langere periode detacheren.”

“Steeds gaat het over een leerproces waarbij we de zelfredzaamheid trachten te stimuleren, maar omdat de wetgeving wel vaker verandert, doen vele klanten regelmatig opnieuw een beroep op ons omdat we onze kennis nu eenmaal flexibel kunnen inschakelen, ons specifiek specialiseren in de materie en ons daarom ook continu bijscholen over nieuwe wijzigingen. We streven daarbij altijd naar onafhankelijk advies, ook al wil dat zeggen dat we op basis van de voorgelegde gevallen soms negatief advies moeten geven”, aldus Van Eecke.

Bijkomende zekerheid voor bedrijven

“Bedrijven die zich richten tot de publieke markt hebben het soms moeilijk om een overzicht te behouden over alle verplichtingen waaraan ze moeten voldoen. Zo schakelen veel grote bedrijven, die uiteindelijk toch al over heel wat interne kennis beschikken, voor cruciale dossiers een extern wakend oog in voor een bijkomende controle. De contracten met overheden gaan vaak immers om aanzienlijke sommen geld.  Ook kleine en middelgrote ondernemingen gebruiken onze expertise om hun eerste stappen in die markt te zetten”, aldus Van Eecke.

“Eén fout kan namelijk al leiden tot nietigheid van de offerte. Een gespecialiseerde consultant zal het dossier dan voor hen bekijken door de bril van de aankopende overheidsinstantie. Dat is mogelijk omdat vele consultants een achtergrond hebben bij de overheid. Ook wanneer er tijdens de uitvoering van een opdracht iets misloopt, kan zo’n consultant worden ingeschakeld om voor beide partijen een oplossing te zoeken.”

Professionalisering zet zich verder

“In de komende jaren verwachten we een verdere professionalisering binnen het veld. Dat zal samengaan met een stijgende vraag naar extern objectief advies bij zowel ondernemers als aankopers. Transparantie en efficiëntie worden immers terecht steeds belangrijker op de publieke markt. En dat is een positieve evolutie voor de belastingbetaler”, voorspelt Van Eecke.