Denk dan aan een leveringscontract, een onderhouds- en energieprestatiecontract of andere energiediensten.

Administratie

Eens een contract getekend is, zijn we er nog niet. Als de energiefactuur binnenkomt moet die bij grotere entiteiten vaak nog een hele administratieve weg afleggen. Dat kost dus weer een berg papier en tijd. Geld dat beter in een verbeterde energieprestatie of in de kerntaken gestoken wordt.

Bij tal van publieke besturen is energie iets dat bijvoorbeeld een facilitair beheerder erbij moet nemen, maar waarvan hij niet per se alle finesses kent. Het is ook budgettair niet mogelijk om bij elk lokaal bestuur, in elke school of elke afdeling een energiespecialist neer te zetten.

Databeheer

Energiebeheer begint bij goede data. Data over de gebouwen zelf zoals grootte en functie, en data over energieverbruik. Momenteel heeft niemand het totaalplaatje van het energiebeheer van de overheid. Het zou nuttig zijn om alle bestaande data te centraliseren, en bijvoorbeeld die instanties eruit te filteren waarbij efficiëntieprojecten de grootste besparing kunnen opleveren.

Wat efficiëntie betreft is er nog veel werk aan de winkel. Zo blijkt uit de schoolgebouwenmonitor dat bij 83 procent van de scholen zuinige verlichting, muurisolatie of ventilatie niet aanwezig zijn. Hoe kunnen hier middelen voor vrijkomen? En wie helpt de pijnpunten vinden, of bepalen of kleine aanpassingen dan wel grote energieprestatieprojecten aan de orde zijn?

Geïntegreerde energieleverancier

Publieke instanties hebben met andere woorden nood aan een geïntegreerde energieleverancier die met hen meedenkt op lange termijn en over de volledige waardeketen. Die hen erop wijst waar ze meer energie verbruiken dan nodig en hoe dat verholpen kan worden. Of op welk moment ze het best kunnen verbruiken, bijvoorbeeld wanneer de energieprijs lager staat.