Schaarste van publieke middelen

Er is vandaag een relatieve schaarste van publieke middelen. Overheden kunnen grote nieuwe projecten dus niet meer volledig zelf financieren en gaan dus op zoek naar andere manieren om deze projecten gerealiseerd te krijgen. Door een private partner te betrekken kan die er ook in investeren, maar dat wil uiteraard ook zeggen dat die dan van de inkomsten kan genieten.

Nood aan vernieuwing van oude infrastructuur

Een andere daarop aansluitende reden is de vaststelling dat veel grote projecten van de jaren ’70, ’80 en ’90 nu dringend aan vernieuwing toe zijn. De middelen die ter beschikking waren ten tijde van de realisatie ervan zijn er vandaag niet meer. Er moet dus ook hiervoor een beroep worden gedaan op de private sector.

Naar een coöperatieve samenleving

Bovendien is onze samenleving geëvolueerd naar een model van samenwerking tussen verschillende actoren. Terwijl men hier vroeger afkerig van was, ziet met nu net de voordelen van partners die ieder men hun sterktes samen voor een eindresultaat gaan.

We zien PPS nu al bij heel wat verschillende projecten, en die verscheidenheid zal nog verder groeien. Zo zal het ook zijn ingang vinden in de gezondheidszorg. Zo werkt Minister De Block momenteel aan het idee om vanuit de overheid medisch onderzoek te doen op producten die privaat beheerd worden. Het doel hiervan is om een breder gebruik mogelijk te maken.