CEO Peter Loyens identificeert de grote uitdagingen en trends in zijn sector.

“We hoeven ons niet te beperken tot de pure aanleg van openbare ruimtes. We kunnen eveneens de financiering en het onderhoud op lange termijn op ons nemen. In de wegenbouw zien we een groei van het aantal grote PPS-dossiers (Publiek-Private Samenwerkingen). In de landschapsaanleg gebeurt dat nog te weinig. De expertise van een landschapsaannemer wordt zo niet optimaal gebruikt. Steden en gemeenten moeten durven afstappen van de traditionele openbare aanbestedingen waarbij er eenzijdig wordt gefocust op de laagste prijs”, opent Loyens.

Focus op resultaten

“Door daarentegen te focussen op resultaten zou dit grondig kunnen worden geprofessionaliseerd. Het zou leiden tot de strategische uitwerking van meer doordachte en kwalitatieve concepten die rekening houden met duurzaamheid op lange termijn. We moeten evolueren naar een ‘design-build-maintain’-model, waarbij er van de aannemer meer verbintenis wordt gevraagd dan simpelweg de uitvoering van een lijst van diensten tegen een zo goedkoop mogelijke prijs”, aldus Loyens. “Die professionalisering zou zorgen voor de nood aan bijkomende competenties, en kan dus werkgelegenheid creëren. Steden en gemeenten denken ook steeds vaker na over het ecologische aspect. Zo is het vanaf 2015 in Vlaanderen verboden om te werken met pesticiden. We zullen evolueren van een onkruidvrij straatbeeld naar een onkruidbeheersing, met een discussie over het aanvaardingsniveau van de inwoners en omgeving.”

Naar een socialer model

“We ijveren ook voor een nauwere samenwerking met sociale economie bedrijven, en voor een structuur van doorstroming naar private bedrijven. Zo kunnen we deze mensen verder opleiden en een equivalente job geven. Dat willen we niet enkel uit idealisme, maar ook omdat we weten dat we in te toekomst nood zullen hebben aan mensen die repetitieve taken op zich kunnen nemen, buiten willen werken of manueel werk willen verrichten. Mits de juiste begeleiding en het engagement van onze zijde om onze HR-afdeling hiermee te leren omgaan, kan dit perfect.”

Steeds meer uitbesteding

“Een andere trend is dat steden en gemeenten hun groendiensten steeds vaker uitbesteden. Dat gebeurde vele jaren eerder al voor onder meer poetsdiensten, bewaking en catering. Private partners kunnen, mits de juiste omschrijving van wat er van hen wordt verwacht, tot een kwalitatiever resultaat komen. Daarbij moeten die overheden goed nadenken over welk straatbeeld ze willen aanbieden aan hun inwoners, en dat formuleren in concrete opdrachten”, zegt Loyens.

Interactie met burgers vergroot

“De burger wordt steeds mondiger en heeft via nieuwe technologieën de mogelijkheid om snel problemen te melden. Dat zorgt voor een betere kennis bij overheden over de uit te voeren taken en voor een betere opvolging ervan. Zo kan de private partner beter gecontroleerd worden op het vlak van reactiesnelheid en resultaten. Via track & trace zal een aannemer meteen kunnen zeggen waar bepaalde teams zijn en hoe snel het probleem kan worden opgelost. Na het volbrengen van de taak kunnen we alle informatie dan terugkoppelen naar de overheid en de bewoner die de melding maakte. De interactie tussen burgers, besturen en aannemers zal in de komende jaren enorm toenemen. Dat vraagt wel om een investering in de nodige tools en een onderlinge afstemming ervan”, besluit Loyens.