Advocaat Kris Lemmens ziet een heronderhandelingsclausule als dé oplossing.

Matuur wordende PPS markt zorgt voor veranderende mindset

 “De afgelopen jaren hebben we in Vlaanderen de opstart van PPS-projecten gezien. Nu er heel wat van die projecten in uitvoering zijn, stelt men vast dat er in sommige daarvan het economisch onevenwicht fundamenteel verstoord wordt ten gevolge van één of meerdere wijzigende of onvoorziene omstandigheden”, opent Lemmens.

“Aanvankelijk had men in Vlaanderen weinig ervaring met deze formule, maar nu die ervaring groeit, wordt er ook stilaan nagedacht over hoe de win-win op lange termijn kan blijven bestaan. De mindset van zowel de private als de publieke partijen verandert. Het juist omgaan met veranderende omstandigheden doorheen de duur van het contract wordt een van dé uitdagingen voor de komende jaren.”

Streven naar een blijvend duurzaam evenwicht

“Het is helaas onmogelijk om alle risico’s op voorhand te voorzien, denk maar aan de recente financieel-economische crisis of wijzigingen in de wetgeving, behoeftes,… Ook een verandering van politieke meerderheden kan fundamenteel andere beleidskeuzes met zich meebrengen. De vraag is hoe men contractueel kan anticiperen op deze omstandigheden”, aldus Lemmens.

 “Risico’s worden via een risico-allocatiematrix toegewezen aan die partij die deze het best kan opvangen. Van sommige risico’s zal men echter nooit alle gevolgen precies kunnen uitschrijven. Het is dus belangrijk om bij langdurige overeenkomsten voor bepaalde risico’s heronderhandelingsclausules te voorzien. Op die manier verbinden alle partijen zich om te streven naar een nieuw economisch evenwicht zodat de samenwerking de tand des tijds doorstaat.

Lemmens: “Een heronderhandelingsclausule kan dus zorgen voor een duurzamer partnerschap waarbij men actief zoekt én blijft zoeken naar een nieuwe verhouding.”