Standaardisering verlaagt de drempel

De kostprijs van PPS is in België te hoog omdat er nog steeds te weinig standaardisering bestaat. Zeker voor kleine lokale projecten zou men niet telkens van nul moeten beginnen. Door bv. te starten met een standaardbestek en templates kan de administratieve kost van de voorbereiding al aardig worden gedrukt. Andere landen staan hier al verder in, maar in België is er nog nood aan een inhaalbeweging om ook hier PPS eenvoudiger en laagdrempeliger te maken.

Anderzijds staan er uiteraard ook grenzen op deze standaardisering. Ieder project zal ook dan nog steeds enig maatwerk vereisen. De vraag zal uiteindelijk zijn of hetzelfde resultaat toch ook niet met minder middelen en investeringen had kunnen worden bereikt via een klassieke openbare aanbesteding.

Meerwaarde zoeken

PPS zou, dankzij een beperkt nieuw wetgevend kader, kunnen worden gebruikt als een gewone onderhandelings- en samenwerkingstechniek

Enerzijds zou PPS, dankzij een beperkt nieuw wetgevend kader, kunnen worden gebruikt als een gewone onderhandelings- en samenwerkingstechniek. Deze benadering zou een ruime weerklank kunnen krijgen bij lokale overheden. Het maakt een eenvoudige samenwerking mogelijk tussen de publieke en private sector, waarbij beide partijen een gezamenlijke meerwaarde nastreven.

Anderzijds kunnen we PPS blijven benaderen vanuit de huidige visie, maar dan is er dus een sterke nood aan standaardisering. Bovendien zouden succesprojecten op een transparante manier moeten worden gecommuniceerd, zodat deze kunnen worden gebruikt als een voorbeeld voor andere PPS-projecten.

De PPS-projecten waarbij men daarentegen telkens van een blanco bladzijde vertrekt zullen omwille van budgettaire schaarste en een streng toezicht van Europa moeilijker worden. Zeker kleine lokale projecten zijn in dat geval beter af met een klassieke openbare aanbesteding.

Dit artikel kwam tot stand op basis van een gesprek met Dirk van Heuven van Publius.