Hoe ze die zouden realiseren met weinig tot geen financiële middelen, én zonder dat de burger er onder leed, bleek de grote uitdaging.

Meulebeke kampt, net zoals veel gemeentes, met financiële uitdagingen. Bij de opmaak van de begroting in het kader van de beleids- en beheerscyclus zag de gemeente zich eerder geconfronteerd met de vraag hoe ze moest besparen, veeleer dan met de vraag hoeveel er kon worden verdeeld. Het bestuur bleef echter niet bij de pakken zitten liet een audit uitvoeren om de pijnpunten bloot te leggen. Daarnaast werkte Meulebeke een langetermijnvisie uit met de focus op het in stand houden van de gemeentelijke dienstverlening voor de komende generaties.

Reorganisatie gemeentelijk personeel

Een eerste concrete maatregel was de reorganisatie van het gemeentelijk personeel, om zo tot een efficiëntere werking en dienstverlening te komen. Dit veroorzaakte een ware mentaliteitswijziging. De productiviteit steeg, er werd binnen een korter tijdsbestek en met minder personeel meer gepresteerd én er kwam zowel bij het bestuur als bij de medewerkers een creatief denkproces op gang.

Samenwerking en afstemming binnen de gemeente

In 2014 werden op het vlak van kinderopvang twee belangrijke zaken gerealiseerd zonder één euro te investeren. De buitenschoolse opvang barstte al langer uit zijn voegen en een uitbreiding drong zich op. De gemeente vond een kosteloze oplossing in een samenwerking met de nieuwe muziekschool, die tijdens de schoolvakantie niet werd benut. De directie bleek bereid om wat te schuiven met de lesuren en zo wordt het gebouw nu dubbel gebruikt.

Voor de huisvestingsproblemen van de speelpleinwerking vond Meulebeke een gelijkaardige oplossing. De houten barakken waar de activiteiten bij regenweer werden georganiseerd, waren immers onveilig en aan vervanging toe. Een nieuwbouw werd begroot op 450.000 euro, en dat was voor een gebruik van zes weken per jaar niet te verantwoorden. Het bestuur ging daarom een samenwerking aan met een jeugdhuis op wandelafstand van het speelplein. Hun lokalen stonden tijdens de zomervakantie leeg en boden dus een ideale oplossing.

Ook de bibliotheek werd op een efficiënte en besparende manier gereorganiseerd, zonder dat er aan service werd ingeboet. Via digitale reservaties en een betere digitale opvolging van de ontleningen werd het budget voor de aankoop van nieuwe boeken drastisch teruggeschroefd.

Intergemeentelijke samenwerking

Tot slot gelooft de gemeente Meulebeke sterk in de toekomst van intergemeentelijke samenwerking. Voor openbare werken is dit al realiteit. In dat kader maakt Meulebeke deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband MidWest. In 2014 ging de gemeente over tot de gemeenschappelijke aankoop van verkeersborden en signalisatie, wat een voordeel van 25% op de aankoopprijs opleverde. Voor 2015 staat een samenwerking gepland rond het herstel van de landbouwwegen.

Meulebeke stelt zich bovendien de vraag of elke gemeente, gezien de moeilijke financiële realiteit, moet blijven investeren in uitgebreide sport- en culturele faciliteiten. Kunnen gemeenten niet beter hun sterkste troeven in stand houden en deze dan delen met elkaar? Wat er bijvoorbeeld moet gebeuren bij het verlopen van de milieuvergunning van het gemeentelijke zwembad, is een vraag waarop intergemeentelijke samenwerking een antwoord zou kunnen bieden.

Bron artikel: Inge Soens – stafmedewerker kwaliteitszorg voor thuiszorg en kinderopvang
Meer informatie: www.gemeentet.be